Illustration av en vänsterhänt boxare som får in en träff på sin motståndare

Den svaga och starka vänstern

Är du smart och en hejare på att boxas? Då är du sannolikt även vänsterhänt. Bli nu inte mallig bara för det. Risken finns att ditt liv inte kommer att bli lika långt som om du hade hållit skeden i höger hand. 

FÖR INTE SÅ länge sedan tvingades alla vänsterhänta barn skriva med höger hand i skolan. Motiven för det var ganska grumliga, förmodligen handlade det mest om att så skulle det vara. Något som även har förstärkts i språket, som i engelskan där right både betyder höger och rätt eller som i svenskan där den som vänsterprasslar definitivt gör något fel.

En som har intresserat sig för handens val är författaren Niklas Schiöler. I sin bok Avig eller rätt. En vänsterhänt betraktelse går han tillbaka i tiden och visar på hur laddat det är och alltid har varit att vara vänsterhänt. Inte minst lyfter han fram Bibelns beskrivningar, bland annat Domarboken där det finns en ovanligt mustig beskrivning av hur avskyvärda vänsterhänta är:
”Herren sände den vänsterhänte Ehud att stöta sitt svärd i den moabitiske kung Eglon, så att både klingan och fästet omslöts av fettet.” Och omvänt, att högern är den rätta. I andra Moseboken 16:6, står det därför: ”Din högra hand, Herre du härlige och starke.”

MEN NIKLAS SCHIÖLER pekar även på fördelarna. Själv blev han Europamästare i bordtennis för juniorer fyra gånger med sin vänstra hand som främsta vapen. Inte nödvändigtvis för att den gjorde honom bättre, snarare för att motståndarna blev överrumplade av någon som inte agerade som flertalet andra. Boxning och fäktning är andra sporter där det anses vara en fördel att attackera från ”fel” sida. Dessutom kan listan över vänsterhänta genier göras lång. Aristoteles, Mozart, Marie Curie och Bill Gates är några exempel.

Att vara höger- eller vänsterhänt är dock inget vi väljer, det är en egenskap vi föds med. Andelen vänsterhänta i befolkningen har legat stabilt på omkring tio procent så länge vi kan överblicka. Fossila fynd visar att våra förfäder i huvudsak var högerhänta redan för 500 000 år sedan. Forskare har även kunnat visa det genom att räkna hur många av de arbetare som är avbildade på forntida egyptiska målningar som håller ett verktyg i vänster hand.

DÄREMOT ÄR MÄNNISKOAPOR i lika hög grad höger- som vänsterhänta. Skillnaden mellan dem och oss är, enligt Simon Kyaga som är forskare i psykiatri vid Karolinska Institutet, att vi har en mer utvecklad språklig förmåga. Det har lett till en tydlig uppdelning av funktioner mellan hjärnans två halvor, vilket i sin tur har resulterat i att vi i högre grad föredrar högern.

Av samma skäl har de flesta av oss ett dominant öga och öra och en dominant fot. Just kombinationen av ett starkt vänsteröga och en dominerande vänsterhand anses vara extra gynnsam inom sporter där koordinationen mellan hand och öga är viktig.

En annan tänkbar förklaring till vänsterhänthet kan vara, menar Simon Kyaga, att hjärnan har påverkats av en infektion under fosterutvecklingen. Även en för tidig födsel kan öka sannolikheten för att ett barn ska komma att föredra vänstern.

FINNS DET NÅGRA verkliga, och faktiskt bevisade, nackdelar med att tillhöra en handminoritet? Något enkelt svar finns inte men det finns tecken på att vänsterhänta är inblandade i fler olyckor. Inte för att de är klumpigare, mer för att fordon och de flesta tekniska hjälpmedel är byggda för att passa högerhänta.

Det kan även vara så, som Niklas Schiöler skriver i sin bok, att vänsterhänta bilförare i en akut farlig situation tenderar att gira åt vänster. Och därmed riskerar att krocka med mötande bilar, medan den högerhänte i samma situation mer sannolikt kommer att styra ner i diket. Kanske är det en förklaring till att vänsterhänta har en aningen kortare medellivslängd.

Illustration av en vänsterhänt boxare som får in en träff på sin motståndare
Ungefär en tiondel av alla människor är vänsterhänta – och har en fördel om de boxas eller spelar pingis.

Saker som krånglar till det för vänsterhänta

Såssleven
Den lilla pipen som brukar finnas på såsslevar är anpassad för högerhällare. Det gör att den vänsterhänte inte bara riskerar att se klumpig ut, i värsta fall blir det rätt kladdigt också.

Konservburken
Konservöppnaren är ett annat irritationsmoment för vänsterister. Svårigheten är både att få fast öppnaren på burkens kant med en avig hand, för att sedan veva på fel sida.

Gitarren
Har du en gitarr är den strängad för just dig, men om du är borta på fest och vill låna kompisens blir det problem. Är du virtuos från vänster blir du sannolikt mer av en medelmåtta när allt sitter tvärsemot vad du är van.

Måttbandet
Även en så enkel sak som ett måttband kan ställa till det. På de flesta är markeringar och siffror vända för att passa högertyper: för den vänsterhänte blir de upp och ned.

Kameran
Alla kameror har avtryckaren på höger sida. Obekvämt men går att leva med, men eftersom det även gäller datormusen, saxen och tusen andra prylar blir det i längden lite tröttsamt.