KLIPP TILL! Så beskär du träd och buskar

Det kan kännas brutalt att gå loss med sekatör och såg i trädgården. Men om dina träd och buskar ska må bra och bära rikligt med frukt och bär ska de beskäras. Eva Robild, trädgårdsmästare och författare, tipsar om hur och när det ska göras.

FRUKTTRÄD SOM INTE beskärs blir klena, grenarna bryts lätt och frukterna blir ofta små och sura. Medan de som regelbundet beskärs kan ge stora goda frukter under många, många år, säger trädgårdsmästaren och trädgårdsjournalisten Eva Robild. Hon har skrivit ett 20-tal böcker om trädgård och odling, och var under elva år redaktör för det populära tv-programmet Trädgårdstider på SVT. Nu är hon aktuell med boken Konsten att beskära träd och buskar.

Boken Konsten att beskära träd och buskar (Bonnier Fakta)

Eva Robild är väl medveten om att just beskärning är den del av trädgårdsarbetet som många drar sig för. För att det verkar krångligt, men också för att man är rädd att skada växterna.

– Med rätt grundkunskaper och bra verktyg behöver det inte vara svårt, tvärtom kan det bli en av de mest givande sysslorna i trädgården, säger hon.

ATT INTE BESKÄRA sina växter alls kan fungera några år, men på sikt kan det ställa till problem. Fruktträden växer sig för stora och kanske skuggar både den egna tomten och grannens. Dessutom blir det svårt att nå frukterna högst upp i trädet. Bärbuskarna blir med åren risiga och fula och ger allt mindre frukt.

Knipsa av grenarna med en vass sekatör.

Men, påpekar hon, alla träd och buskar är individer och ska behandlas som sådana. Här har växtens ålder, placering i trädgården och fruktsorten stor betydelse.

– Utgå från vad som är viktigt för dig. Vill du att träd och buskar i första hand ska se vackra ut eller ska de ge mycket frukt? säger hon.

De unga fruktträden ska uppbyggnadsbeskäras för att de ska bli starka och för att grenarna ska orka med tyngden från frukten. Det görs helst våren efter plantering, för att dra nytta av savstigningen som ger skjuts i tillväxten.

1. Ta bort klen sidogren som sitter lågt på stammen.
2. Gallra på sydsidan där trädet växer tätare.
3. Korta in eller ta bort fjolårsskott som växer rakt upp.
4. Ta bort den ena av två grenar som konkurrerar om utrymmet.
5. Ta bort den ena av två grenar som skaver mot varandra och korta in den andra för att ta bort skadan.

Ofta har ett nytt fruktträd två topp-skott: grenar som växer parallellt rakt upp. Spara det kraftigaste och raka, det är det som ska bli trädets huvudstam, och klipp bort det andra. Välj sedan ut tre–fyra sidogrenar som sitter jämnt fördelade över stammen och på olika höjd. Övriga grenar ska klippas bort.

– Det här är det viktigaste av allt för att kronan ska byggas upp och bli till ett starkt och tåligt träd, påpekar hon.

MEDELÅLDERS TRÄD, det vill säga mellan fem och femtio år, ska beskäras åtminstone vartannat år. Det görs i den så kallade JAS-perioden, juli–augusti–september. Det viktigaste här är att ta bort döda och sjuka grenar.

I maj–juni blommar äppelträden som bäst.

Ibland kan man också vilja ta bort några grenar för att trädet inte ska bli för högt. Då är det viktigt att snittet läggs utanför grenkragen eller vid en grenklyka.

– Riktigt gamla träd ska behandlas med försiktighet. Med god omvårdnad kan de ge fin frukt långt upp i pensionsåldern, säger hon.

Här brukar det ofta räcka med att man glesar ur grenverket lite grann och rensar bort gammal mossig och skör fruktved. På så sätt stimuleras trädet att skjuta nya grenar där det bildas ny ung fruktved.

Viktigt är att bärbuskarnas grenar klipps av ända nere vid marken.

När det kommer till bärbuskar är förfarandet lite enklare. Där handlar det mest om att ta bort de äldsta grenarna. Generellt är det de två–tre äldsta som ska bort.

– Grenarna ska klippas av ända nere vid marken, aldrig i toppen. Det är också viktigt att ta bort grenar som växer längs med marken. ●
Text: Inger Sundelin. Foto: Eva Lie, ur boken Konsten att beskära träd och buskar (Bonnier Fakta)

Eva Robild
Ålder: 56 år.
Bor: Höganäs.
Gör: Författare och trädgårdsmästare. Familj: Man och tre vuxna barn.Intressen: ”Förutom att sköta min trädgård på 800 kvadratmeter tycker jag om att laga mat av vilda örter.”

//FAKTA//

Beskärningskalender:

➞  Februari–mars: Nu är det dags att beskära de äldsta fruktträden, de som är 60 år och äldre. Beskärningen ger dem den skjuts de behöver för att skjuta nya grenar och hålla sig vitala.

➞  Mars–april: Tidig vår, när saven stiger, är rätt tid att beskära de unga fruktträden. Gör det strax innan bladen slår ut.

➞  April–maj: Dags för beskärning av alla sorters bärbuskar. Klipp bort några av de äldsta grenarna för att ge plats för nya.

➞  Midsommar–september: JAS-perioden, juli–augusti–september, är rätt tid för beskärning av medelålders fruktträd.

Verktyg:

Med sekatör, beskärningssåg och grensax klarar du dig långt. Det viktiga är att de är vassa så att de inte orsakar onödiga skador på träd och buskar.